Wat is de waarde van verandermanagement?

Houding en gedrag van management en medewerkers zijn cruciale factoren in het duurzaam verbeteren van processen. Belangrijke onderwerpen zijn het herkennen van weerstanden tegen veranderingen en het doorbreken daarvan. Maar ook door het mobiliseren van energie en eigenaarschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn hierbij van belang.

Als veranderaar ben je op zoek naar gezonde en ongezonde denkpatronen van de mensen die je in beweging wil krijgen. Dat doe je door het stellen van de juiste vragen, de belangrijkste argumenten op een rij te zetten en te helpen bij het trekken van de juiste conclusie.

Recent Posts