ONZE TRAININGEN

Lean Learning®, een unieke leergang

Lean Learning® is een door onszelf ontwikkelde leergang om cursisten te begeleiden naar hun certificering als White, Yellow, Orange, Green, Black Belt of Data Scientist. Zonder valse bescheidenheid kunnen wij zeggen dat onze methode zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen. Hij stoelt op deze pijlers:

  • Online, hybride leren
  • Persoonlijke coaching
  • Directe praktische toepassing

De theorie wordt aangedragen door online video lessen van gemiddeld 5 minuten en afgesloten met een quiz. De training wordt opgeknipt in behapbare elementen: video’s, quizzes, praktijkvoorbeelden, casussen, datasets, hand-outs en illustraties. De video’s hebben we zelf gemaakt. Ze zijn echt een bron van inspiratie, vertellen deelnemers.

Online studeren heeft alle voordelen van dien: draagt bij aan gezonde thuiswerkplek, niet meer in de file of door de regen naar het station, studeren wanneer het jou uitkomt. Leren – in eigen tempo – wordt efficiënter en kennis beklijft beter.

Sneller, beter en efficiënter dan traditionele trainingen

Het is echt zo: Lean Learning® is sneller, beter en efficiënter dan traditionele trainingen. Het resulteert in beter opgeleide mensen, minder kosten en daardoor uiteindelijk een hogere omzet. Zowel werkgever als medewerker worden er beter van.

Voorbeeldles

Yellow Belt
Yellow Belt
Yellow Belt
Aan de hand van praktijkopdrachten ga je leren een probleem op de eigen werkplek op te lossen. Daarnaast leer je hoe je mensen hier het beste bij kan betrekken.
Orange Belt
Orange Belt
Orange Belt
Je gaat een afdelingsprobleem oplossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en daarmee bespaar je meer dan 10.000 euro. Je leert een Business Case te maken in overeenstemming met de opdrachtgever. En je zult in staat zijn om een verbetersessie te faciliteren.
Green Belt
Green Belt
Green Belt
Je leert een afdelingsoverschrijdend probleem op te lossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en daarmee meer dan 25.000 euro per project te besparen. Je leert een project te leiden en tot een goed einde te brengen. Daarnaast leer je data te analyseren en te interpreteren met behulp van het statistische programma Minitab.
Black Belt
Black Belt
Black Belt
Je leert een bedrijfsbreed probleem op te lossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en daarmee meer dan 50.000 euro per project te besparen. Je zult in staat zijn om mensen mee te nemen in het veranderingsproces. En daarnaast leer je feiten te verzamelen en diepgaande data-analyses te maken.

Beeld van het zakelijke traject

Bij de start organiseren we een kick-off. We vertellen over de inhoud, de structuur en verwachtingen van het Lean Learningtraject. Cursisten krijgen een rondleiding door het digitale platform van LeanDirect. De theorie wordt toegepast in een afsluitende workshop.

Elke deelnemer wordt vanaf het begin gecoacht op persoonlijke ontwikkeling.

Hoeveel tijd kost het zakelijke traject?

De training kost jou of jouw werknemers gemiddeld twee avonden per week over een periode van ongeveer vijf maanden. Daar hoort ook de praktijkoefening bij binnen een project dat gegarandeerd bijdraagt aan de resultaten van jouw organisatie.

Hoeveel geld kost het?

Onze trainingen zijn niet goedkoop. Maar ze kosten minder dan bij de andere aanbieders en ze leveren meer op dan ze kosten.

Vragen over onze trainingen?