Hoe groei je van een IT-leverancier naar een waardegedreven IT-businesspartner?

U vraagt, wij draaien.

Als intern IT-team ontkom je er niet aan om te voorzien in allerlei spoedeisende digitale vraagstukken vanuit diverse gebruikers in de business. Spoedjes die vaak veroorzaakt worden door veranderingen op het gebied van o.a. opslag, processen, platformen, software, systemen en connectiviteit. Maar denk ook aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI. De business is uiteraard tevreden als je snel voorziet in spoedeisende digitale vraagstukken. Maar wat zijn de consequenties op termijn als je blijft reageren op business vraagstukken?

Ben je kwetsbaar?
Blijf je voornamelijk acteren op spoedeisende business vraagstukken, dan bestaat de kans dat je als IT-team op termijn in een suboptimaal en onbeheersbaar IT-landschap terechtkomt. Je beperkte IT capaciteit/budget wordt in zo'n situatie grotendeels uitgegeven aan het in stand houden van een versnipperde architectuur en landschap (run capaciteit). De IT-producten & diensten geraken snel end of life, omdat het voorziet in wat de business wil en niet wat het nodig heeft. Hoeveel ruimte is er dan nog voor vernieuwing, verbetering en innovatie? En hoe kwetsbaar ben je met een versnipperd beveiligingsmodel?

Digitale transformatie nodig?
Er ding is zeker. Met een disruptieve economie zal de business moeten blijven innoveren. Geen enkele organisatie kan zonder innovatie. Als je wil transformeren dan zal je een strategie moeten hebben die te operationaliseren valt en leidt tot klantwaarde. Een strategie die samen wordt ontwikkeld met de business en voorziet in wat er nodig is om als organisatie te blijven excelleren. Geen complexe theoretische modellen, maar denken vanuit klantwaarde en daaraan gerelateerde IT-producten & diensten. Productgeoriënteerde IT-teams, waarbij producten klanten/eigenaren hebben. Producten die waardevol zijn voor de business, omdat ze bijdragen aan waardestromen/klantreizen. Producten die applicaties, data en bedrijfsprocessen harmoniseren tot een beheersbaar landschap en architectuur.

Waar start je?
Geef een klein multidisciplinair talentvol productteam het mandaat om samen met de business operationele problemen op te lossen. Operationele problemen in waardestromen met ondersteuning van digitale producten en diensten. Stel haalbare doelen vast, waarbij het resultaat in de business gekwantificeerd kan worden.
Is dit nu een nieuwe aanpak? Nee, we noemen dit Lean Six Sigma aanpak. Of ander gezegd. Identificeer de klantwaarde en definieer de waardestroom/klantreis (Define), kwantificeer de problemen (Measure), identificeer de oorzaken van de problemen (Analyze), verbeter (Improve) en voorkom terugval (Control). En als je dit met een multidisciplinair productteam doet, dan zal je zien dat talenten van mensen beter benut worden en ITIL4-capabilities beter ingezet kunnen worden. En niet geheel verrassend. De kans is groot dat in de Improve-fase er een duidelijke productstrategie met een doelarchitectuur tot stand komt om terugval te voorkomen.

Meer weten over de aanpak? Stuur me een berichtje en ik vertel je er graag meer over.

Recent Posts