OVER ONS

LeanDirect

LeanDirect vindt dat iedereen de kans moet krijgen om succesvol te zijn op het vakgebied Lean Six Sigma en verandermanagement. Dat kan bij ons en onze opleidingen zijn uitermate efficiënt. Onze docenten zijn zelf gecertificeerde Master Black Belts en experts in statistiek, econometrie en wiskunde.

Wij stimuleren eigenaarschap en leiderschap van de cursisten door hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun leerprestaties. Zij krijgen alle support, maar uiteindelijk is de cursist zelf in de lead.

Onze Green en Black Belts zijn niet alleen inhoudelijk sterk, ze laten ook passie zien. En daarmee verdienen zij zichzelf dubbel en dwars terug.
Wij hebben inmiddels meer dan 1000 Belts online opgeleid. Bedrijven als Wehkamp, Samsung partners en ING plukken er de vruchten van.

vhp human performance

Voor consultancy over Lean Six Sigma en verandermanagement hebben we een hecht samenwerkingsverband met vhp human performance. vhp human performance gelooft dat de mogelijkheden van de mens alleen maar groter worden door de huidige technologische ontwikkelingen.

Gesteund door techniek, data en robots zal de mens beter in staat om zijn omgeving te begrijpen, te beheersen en te veranderen. Daardoor wordt hij gezonder, productiever en gelukkiger.

Het werk van vhp human performance zich volledig op het vergroten van de mogelijkheden van mensen, zodat ze volledig tot ontplooiing komen in hun werk.

Door onze samenwerking krijgt u volledig geïntegreerde dienstverlening op de vakgebieden Lean Six Sigma en verandermanagement. En stijgen uw financiële-, klant- en medewerkerprestaties aantoonbaar spectaculair.

Download hier onze brochure over onze consultancy diensten.

Willem Janssen, gecertificeerde Lean Six Sigma Master Black Belt

1996 startte Willem Janssen als kwaliteitsmanager in de staalsector. Gaandeweg leerde hij met welke aanpak je mooie resultaten kunt bereiken. Dat geeft hem iedere keer enorm veel energie.
In 2014 is hij door het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek (IBIS, Universiteit van Amsterdam) gecertificeerd als Lean Six Sigma Master Black Belt. Er zijn in Nederland maar enkele mensen die aan deze strenge eisen van het IBIS voldoen.
Bij Ziggo heeft hij met diverse Lean Six Sigma projecten meer dan 5 miljoen euro bespaard. Bij Merck is de opslag met 2500 eenheden gereduceerd en zijn de palletbewegingen met 18.000 verminderd. Dat zijn slechts een paar van zijn vele resultaten.

Drs. Peter van Scheijndel, EUR ERG, Lean consultant

Peter van Scheijndel werkt sinds 1995 aan het verbeteren van arbeidsomgevingen waardoor mensen optimaal kunnen presteren. Het zijn meestal projecten waarin techniek, organisatie en persoonlijke vaardigheden van mensen in balans gebracht worden in een nieuwe context. Van oorsprong bewegingswetenschapper heeft Peter zich snel verbreedt met de postdoctorale opleiding ergonomie bij arbeid. In verschillende managementrollen is hij vervolgens geïnspireerd geraakt in het verbeteren van het presteren van organisaties. Zowel voor cliënt organisaties waar hij voor werkt, als voor de organisaties waar hij bij werkt. Sinds 2002 is Peter directeur van vhp human performance. LeanDirect heeft een partnerschip met vhp human performance voor consultancy opdrachten.

Dr. Joran Lokkerbol, docent

Joran Lokkerbol, PhD is hoofdtrainer bij Data Science Institute. Joran Lokkerbol studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in machine learning en toegepaste econometrie aan Harvard en M.I.T. Joran ontwikkelde de opleiding vanuit zijn jarenlange ervaring in het uitvoeren van Data Science projecten en het begeleiden van professionals in het data-gestuurd verbeteren van bedrijfsprocessen.
Joran wordt in de opleiding ondersteund door één van de andere docenten, met een specialisatie in kunstmatige intelligentie en/of econometrie, waardoor er tijdens de opleidingsdagen alle gelegenheid is om je intensief en gepersonaliseerd te kunnen begeleiden.

Dr. Peter Rasker, Lean consultant

Al vanaf het prille begin van zijn werkzame leven in 1995 spant Peter zich in om mensen optimaal te laten functioneren in complexe werkomgevingen.
Peter is begonnen als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO en in 2002 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Als programmaleider heeft hij zich toegelegd op het ontwerp en de implementatie van complexe operationele omgevingen voor onder andere Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail en Politie. Vanaf 2008 heeft Peter diverse managementfuncties bij TNO bekleed waarin verandermanagement centraal stond: zoals de invoering van performance management, doorvoeren van kortingen leidend tot personeelsreductie en het samenvoegen van afdelingen. In 2013 was Peter als programmaleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de TNO strategie 2014-2015. Peter is in 2014 bij vhp human performance gaan werken om vanuit de inhoud concrete oplossingen voor klanten te bieden.

Drs. Nicolien de Langen, Lean consultant

Nicolien de Langen werkt sinds 2006 bij vhp human performance. Zij heeft veel ervaring in advies-, onderzoeks- en ontwerptrajecten op het gebied van fysieke en mentale belasting en de rol van de omgeving op de belasting. Nicolien is werkzaam in verschillende sectoren en vooral in ziekenhuizen. Haar projecten zijn gericht op het creeren van nieuwe omgevingen, waarin er een optimale afstemming tussen de gebruiker en de omgeving centraal staat. Het verbeteren van werkprocessen, het inzetten van de juiste techniek en het optimaal indelen van omgevingen zorgt ervoor dat er ruimte komt voor gebruikers om na te denken over hoe zij het beste om kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op hun werk.

Nicolien is werkzaam als senior adviseur bij vhp human performance. Zij is auteur van verschillende handboeken en AI-bladen op het gebied van human factors.

Drs. Jorrit Jansen, EUR ERG, Lean consultant

Jorrit Jansen is sinds 2003 werkzaam bij vhp human performance en heeft dertien jaar ervaring in advies- en ontwerptrajecten op het gebied van meld- en controlekamers in het algemeen en verkeerscentrales in het bijzonder.

Hij voerde voor verschillende opdrachtgevers in de mobiliteitssector diverse projecten uit met betrekking tot organisatie, ICT-systemen en werkplekinrichting van verkeerscentrales. Andere ervaringen in meld- en controlekamers zijn onder meer diverse security meldkamers en cameratoezichtcentrales.
Jorrit is senior adviseur bij vhp human performance. Hij is opgenomen in het Europese Register van Gecertificeerde Ergonomen (CREE) en is jarenlang (hoofd)redacteur geweest van het Tijdschrift voor Human Factors.

Jeanine Frunt, Lean consultant

In het werk van Jeanine ligt de focus op het in beweging krijgen van mensen. In het begin van haar werkzame leven als fysiotherapeut, later als casemanager in reȉntegratietrajecten en sinds 2006 als senior adviseur en trainer bij vhp human perfomance. Jeanine heeft veel ervaring in het organiseren van aandacht binnen bedrijven voor veilig en gezond werken vanuit een veranderkundige en praktische benadering waarbij de mens centraal staat. Op bevlogen wijze ondersteunt ze bedrijven om het vliegwiel van de verandering op gang te brengen. Ze begeleidt organisaties in het zetten van een volgende stap en faciliteert de implementatie desgewenst. De opdrachtgevers van Jeanine zijn onder andere bierbrouwerijen, bedrijven in de zoetwaren en keramische industrie. Jeanine is medeauteur van het onlangs herziene AI blad 50 “communiceren over risico’s”.

Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.