JIJ ALS LEAN SIX SIGMA GREEN BELT HEALTHCARE

KOSTEN

2.095 euro (0% BTW) en 6 maanden gratis MiniTab

10 modules

met meer dan 100 videolessen & toetsen

Studieduur

80 uur verspreid over 4 maanden of sneller (eigen tempo)

Benodigde vooropleiding

Geen. Minimaal MBO werk- en denkniveau.

Wat ga je leren?

 • Een afdelingsbreed probleem binnen de gezondheidszorg oplossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en best practices uit de gezondheidszorg. Alles met behoud van kwaliteit van de zorg
 • Je leert de acceptatie van veranderingen bij mensen te vergroten
 • Je bent in staat om data-analyses te kunnen uitvoeren en de feiten op een begrijpelijke manier te presenteren

De docenten:

Prof. dr. Ronald Does

Met onze jarenlange ervaring in de gezondheidszorg bent u verzekerd van de meerwaarde van deze opleiding. U krijgt van mij de onverdunde Lean Six Sigma methodiek zoals ik die in Nederland heb geïntroduceerd. Uiteraard met de nieuwste inzichten en ervaringen.

Dr. Joran Lokkerbol

Data-analyse en statistiek die je direct kan toepassen binnen je eigen omgeving. Complexiteit reduceren tot eenvoud is het uitgangspunt van mijn videolessen. Kom je er niet uit dan helpen we je graag verder.

Willem Janssen MBB

In de opleiding besteed ik veel aandacht aan het succesvol toepassen van Lean Six Sigma in de praktijk. Dit doe ik aan de hand van een van afgerond project binnen de Industrie. Hierdoor zal de opgedane theoretische kennis beter beklijven en je enthousiasmeren om zelf met een project aan de slag te gaan.

De opleiding:

 • Bestaat uit 8 modules met meer dan 100 videolessen & toetsen
 • Neem ongeveer 80 uur in beslag, verdeeld over 16 weken
 • Slimmere benutting mensen en apparatuur. Efficiëntie verbeteringen met behoud van kwaliteit van de zorg
 • Na de opleiding toelating tot het Lean Six Sigma Green Belt in Healthcare certificeringsprogramma
 • Vraagt om een investering van € 2.095,- (geen BTW)
 • Trainingsniveau minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Geen vooropleidingseisen en vrijstellingen
 • Docenten: Prof. dr. Ronald Does, Dr. Joran Lokkerbol en Master Black Belt Willem Janssen
 • Bestemd voor talenten die een succesvolle en gecertificeerde Lean Six Sigma professional in Healthcare willen worden

PROGRAMMA

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT IN HEALTHCARE OPLEIDING

Onderdeel #1

INTRODUCTIE

Voor welke uitdagingen staat de gezondheidszorg en welke oplossingsrichtingen zijn er? In dit onderdeel leer je onder andere hoe medical operations management bijdraagt aan het organiseren van een effectieve manier van werken.

ONDERWERPEN o.a.

 • Gezondheidszorg in Nederland
 • Procesverbetering
 • Lean Six Sigma
 • Waardepropositie: strategische baten
 • DMAIC projectbenadering
Onderdeel #2

LEAN OPERATIE EN PROJECTDEFINITIE

De Lean methodiek is een grote verzameling van best practices die is uitgegroeid tot een populaire verbeterfilosofie. In dit onderdeel leer je de basisbeginselen van Lean en de wijze waarop deze methodiek stapsgewijs bijdraagt aan de verbetering van processen. Een belangrijk aspect binnen de Lean Six Sigma opleiding is het selecteren van het juiste verbeterproject. Een juiste selectie draagt sterk bij aan het succes van uw project.

ONDERRWERPEN o.a.

 • Lean basisbeginselen
 • Hoe om te gaan met ongeorganiseerde situaties
 • Projectselectie en succes
 • Projectdocumentatie
 • Hoe om te gaan met belanghebbenden
 Onderdeel #3

BASISSTATISTIEK

"No data no talk" is een bekende uitdrukking binnen Lean Six Sigma. Maar hoe kan je data op een zodanig wijze analyseren dat het bijdraagt aan het vinden van oorzaken van problemen? In dit onderdeel leer je de basisbeginselen van statistiek in combinatie met het softwareprogramma MiniTab.

ONDERWERPEN o.a.

 • Typen variabelen
 • Inleiding MiniTab
 • Locatie- en spreidingsmaten
 • Pareto en histogram
 • De normaalverdeling
 Onderdeel #4

CTQ'S EN METEN

Alles draait om de Critical to Quality (CTQ). Dit is wat je als Lean Six Sigma Green Belt wil beïnvloeden. Als je weet wat je moet beïnvloeden om succesvol te zijn, hoe kan je dat vervolgens meten? In dit onderdeel vooral aandacht om strategie van uw organisatie te vertalen naar operatie.

ONDERWERPEN o.a.

 • Wat is de meerwaarde van CTQ's
 • Hoe kan je prestaties meten?
 • Het operationaliseren van definities
 • Validatie van je meetsysteem
 • Aandachtspunten tijdens het meten
Onderdeel #5

MEETSYSTEEM ANALYSE

Hoe zorg je voor betrouwbare metingen en een goede afspiegeling van de populatie die je wil meten? Tijdens dit onderdeel wil we de basis leggen om feiten van aannames zo goed mogelijk kunnen onderscheiden.

ONDERWERPEN o.a.

 • Het voorkomen van meetfouten
 • Tips tijdens het meten
 • Voorbeelden van een meetplan
 Onderdeel #6

DIAGNOSE EN IDENTIFICEREN

Na het verzamelen van betrouwbare metingen is het analyseren van de huidige prestatie essentieel. U dient namelijk vast te stellen wat het vertrekpunt is. Door allerlei ondubbelzinnige visualisaties betrekt u uw stakeholders en komt de ernst van de situatie naar boven.

ONDERWERPEN o.a.

 • Beoordelen van de huidige procesprestatie
 • Control charts
 • Value Stream Map
 • Identificeren van invloedsfactoren
 • Risico-analyse met een FMEA
 Onderdeel #7

VERDIEPING DIAGNOSE EN IDENTIFICEREN

Het visualiseren van data is een mooi vakgebied. U leert in dit onderdeel hoe u met MiniTab eenvoudig data kan visualiseren en analyseren. Op basis van welke cijfers kan je een uitspraak doen? En welke verdeling ligt ten grondslag aan je data?

ONDERWERPEN o.a.

 • Grafieken
 • De BoxPlot, Value Plot en ScatterPlot
 • Tabellen in MiniTab
 • Verdelingen
 • Exploratieve data analyse
Onderdeel #8

VERBETEREN

Als je weet wat de oorzaken zijn die ten grondslag liggen van de problemen, kan je effectief aan de slag met het ontwerpen van verbeteracties. Welke maatregelen hebben meer effect dan anderen en hoe neem je mensen mee in het acceptatieproces?

ONDERWERPEN o.a.

 • Het effect van invloedsfactoren
 • Proces herontwerp
 • Roadmap voor verandering
 • Effectieve capaciteitsbenutting
 Onderdeel #9

TOETSEN

Hoe kan je door middel van statistiek aantonen dat er een verband is tussen de oorzaken en gevolgen? Om goede statistische toetsen te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om de spelregels te kennen. Bijvoorbeeld op basis van welke typen data of verdeling kan je een toets uitvoeren.

ONDERWERPEN o.a.

 • Het opstellen van een hypothese
 • Historische data-analyse
 • Value Stream Map
 Onderdeel #10

GEAVANCEERDE LEAN TECHNIEKEN EN BORGEN

Het vasthouden en borgen van de nieuwe bereikte situatie is een van de grootste uitdagingen binnen je Green Belt project. Hoe zorg je ervoor dat de organisatie nieuwe werkwijzen blijft borgen en verbeteren? Dit onderdeel is kritisch voor het slagen van je project.

ONDERWERPEN o.a.

 • Visueel management
 • 5S werkplekorganisatie
 • Borging mechanismen
 • Overdracht en afsluiting

Lean Six Sigma Green Belt in Healthcare: duurzame waarde creëren

Als je het in je vingers hebt, presteer je op het niveau van Lean Six Sigma Green Belt in Healthcare en ben je in staat om veranderingen succesvol te realiseren met behoud van de kwaliteit van de zorg. Met de bijbehorende verdiensten en klantwaarde. Maar ook buiten zo’n setting zijn de aangeleerde vaardigheden uitstekend te gebruiken.

WORD EEN GREEN BELT IN HEALTHCARE

WAT KRIJG JE?

> Een praktische online Lean Six Sigma Green Belt opleiding in Healthcare
> Zicht op meer dan € 20.000 aan baten per project met behoud van kwaliteit van de zorg
> Gratis Minitab softwarelicentie voor 6 maanden
> Praktijkopdrachten en datasets
> Downloadable reviewtemplates, tools en roadmaps
> Een handout van de lessen
> Toegang tot het Lean Six Sigma Green Belt in Healthcare certificeringsprogramma (examen en praktijkbeoordeling)

certificaat_lss_green_health_2022-01

(¹) Prijzen Green Belt

Geen btw verschuldigd, omdat wij een erkend CRKBO opleidingsinstituut zijn. Bij deelname aan een Lean Six Sigma Green of Black Belt opleiding, krijg je een gratis Minitab softwarelicentie van een halfjaar ter waarde van € 849,-. Minitab software gebruiken we gedurende de opleiding voor het analyseren en visualiseren van data.

Wij geven onze trainingen aan individuen of groepen. In het eerste geval gaat het vaak om privé-personen die de training niet van hun werk krijgen maar wel de ambitie hebben om een Belt te behalen. Ook zijn er privé-personen die graag slimmer willen studeren en tussentijds willen weten of ze de lesstof beheersen. De groepstrainingen worden doorgaans ingekocht door organisaties die een of meer teams naar een hoger plan willen brengen.

Zijn wij duur?

Zonder valse bescheidenheid kunnen wij zeggen dat onze prijzen tot de laagste van Nederland behoren. En dat de onderlinge prijsverschillen groot zijn.

Certificeren

Wil je naast de theorie je praktijk certificaat halen? Dat kan ook bij ons. Wij werken volgens de internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van de American Society for Quality (ASQ). Zij hebben wereldwijde normen vastgesteld voor de inhoud van Lean Six Sigma trainingen.
Je betaalt voor certificering bij LeanDirect € 575,- voor de intake en eindbeoordeling van 2 verbeterprojecten. Heb je gedurende je project persoonlijke coaching nodig, dan betaal je € 75,- per half uur. Minimale afname van 5 uur (strippenkaart) en de uren dienen binnen 12 maanden benut te worden. Meer weten over certificeren? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

Prijzen zakelijk

De prijzen voor blended in-company trainingen krijg je op aanvraag. De online modules worden aangevuld met training on-the job, persoonlijke begeleiding en klassikale trainingen. Bij onze trainingen lees je wat je extra krijgt voor de meerprijs. Bekijk hier een rekenvoorbeeld.

Schrijf je direct in voor de
Lean Six Sigma Green Belt in Healthcare opleiding