Wat is de waarde van Six Sigma?

Six Sigma is een aanpak om mede met behulp van data de oorzaken van problemen boven water te krijgen. Maar Six Sigma is veel meer dan statistiek. Wist je dat de Belt structuur en de projectmanagementstructuur uit de Six Sigma hoek komt? De combinatie van Lean met Six Sigma geeft een krachtige benadering om problemen blijvend op te lossen.

Recent Posts