Veelgestelde vragen

Hieronder antwoord op de meest gestelde vragen. Staat je antwoord er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

5 niveaus data scientist (dreyfuss)

In de ontwikkeling tot Data Science Expert zijn vijf niveaus te onderscheiden:

 • Novice: iemand die geen begrip heeft van de verschillende machine learning tools, die niet goed weet wat machine learning wel en niet is; en die zich niet bewust is van het belang dat Data Science projecten bijdragen aan bedrijfsdoelen.
 • Advanced beginner: iemand die geen goed onderscheid kan maken tussen de verschillende type machine learning problemen en daarom nog niet goed weet welke machine learning tools het beste in welke situatie kunnen worden ingezet. Iemand die niet goed in kaart kan brengen hoe Data Science projecten bijdragen aan bedrijfsdoelen.
 • Competent: iemand die helder heeft wat de beschikbare machine learning tools zijn en voor welk type problemen ze ingezet worden, en begrip heeft van hoe Data Science projecten kunnen bijdragen aan bedrijfsdoelen.
 • Proficient: iemand die helder heeft wat de beschikbare machine learning tools zijn en begrip heeft van hoe deze tools werken, zodat hij/zij in staat is om kritisch te beoordelen in welke situaties de tools kunnen worden ingezet. Iemand die goed weet hoe een Data Science project bijdraagt aan de doelen van een organisatie.
 • Expert: iemand met een zeer goed begrip van hoe de beschikbare machine learning tools werken, die in staat is om goed te beoordelen op welke manieren de prestaties van machine learning tools verder kunnen worden verbeterd. Iemand die een dermate stevige basis heeft gelegd dat hij/zij in staat is om zich blijvend te kunnen doorontwikkelen. Iemand die goed weet welke Data Science projecten het beste uitgevoerd kunnen worden om optimaal bij te dragen aan de doelen van de organisatie.

Afhankelijk van je startniveau en de tijd die je investeert gedurende je opleiding, brengt de 8-daagse opleiding je tot het niveau competent / proficient, en de 12-daagse opleiding tot het niveua proficient / expert.

Data Science voor leidinggevenden

Data Science voor leidinggevenden / managers is een training van een dagdeel waarin je alles over Data Science leert wat je moet weten om (strategisch) gesprekspartner te zijn van klanten die een Data Science oplossing zoeken, Data Scientists uit de eigen organisatie, externe Data Scientists die werkzaam zijn in de eigen organisatie, potentiele nieuwe Data Science medewerkers, etc. Data Science en Machine Learning zijn erg populaire termen, die helaas door heel veel mensen verkeerd gebruikt worden. Wil je je onderscheiden van de personen die over Data Science en Machine Learning praten, maar overduidelijk geen idee hebben hoe het precies zit? Van de mensen die roepen dat alles wel even zal worden opgelost met Artificial Intelligence? Wil je daarentegen een constructieve gesprekspartner zijn op dit gebied, maar heb je minder interesse in de technische / statistische aspecten? Dan is de Data Science voor managers training iets voor jou. Je leert er:

 • Wat Data Science en Machine Learning wel/niet is
 • Wat succesvolle voorbeelden zijn van toepassingen van Data Science en Machine Learning
 • Wat de krachten en de zwaktes van Data Science en Machine Learning zijn
 • Waar Data Science en Machine Learning zich daarmee wel erg goed en juist niet goed voor leent
 • Wat Data Science en Machine Learning voor de eigen organisatie kan betekenen
 • Waar je op let in gesprekken met Data Scientists / Machine Learning Experts.
 • Hoe je inschat waar de organisatie op dit moment staat op het gebied van Data Science en Machine Learning

Docenten / examinators Data Science Institute

Joran Lokkerbol, PhD is hoofdtrainer bij Data Science Institute. Joran Lokkerbol studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in machine learning en toegepaste econometrie aan Harvard en M.I.T. Joran ontwikkelde de opleiding vanuit zijn jarenlange ervaring in het uitvoeren van Data Science projecten en het begeleiden van professionals in het data-gestuurd verbeteren van bedrijfsprocessen.

Joran wordt in de opleiding ondersteund door één van de andere docenten, met een specialisatie in kunstmatige intelligentie en/of econometrie, waardoor er tijdens de opleidingsdagen alle gelegenheid is om je intensief en gepersonaliseerd te kunnen begeleiden.

Het examenproject dat je indient om een certificaat van Data Scientist van het Data Science Institute te ontvangen, wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie.

Examenregeling data science opleiding

Om gecertificeerd te worden als Data Scientist of Data Science Expert binnen Data Science Institute dien je het theorie-examen met een voldoende af te ronden, en dient je Data Science project door de examencommissie te zijn goedgekeurd. Het theorie-examen wordt twee keer per jaar afgenomen. Het indienen van je Data Science project kan gedurende het gehele jaar. Na het behalen van het theorie-examen dient je Data Science project binnen een jaar te zijn goedgekeurd door de examencommissie. De examencommissie geeft feedback op je Data Science project, waarna je een maand de tijd hebt om de feedback te verwerken en je project opnieuw in te dienen.

Hoe bewijs ik de financiële baten?

Als Green of Black Belt moet je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing kunnen bewijzen. Dat kan door een:

 • Pilot, bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing werkt;
 • Experiment, statistisch bewijzen wat de effecten zijn als parameters worden gewijzigd;
 • Statistische toetsen, bewijzen dat verbanden tussen de CTQ en X’en statistisch significant zijn en niet op toeval berusten.

Hoe krijg ik toegang tot de e-learning?

Nadat je betaald hebt, krijg je een e-mail met daarin een username en wachtwoord. Als je vervolgens inlogt op het leerplatform dan wordt je training zichtbaar onder “Courses”.

Zodra je start met je training kun je op elk gewenst moment de training hervatten. Het leerplatform onthoudt je voortgang en de resultaten van de Quizzen. Ook zijn alle handouts, reviewtemplates en datasets hier beschikbaar.

Hoe lang heb ik toegang tot de e-learningmodules?

Je krijgt onbeperkt toegang tot het lesmateriaal. In de praktijk zien we dat deelnemers gemiddeld hun Green of Black Belt training binnen 4-5 maanden de theorie hebben doorlopen. Mocht je bijvoorbeeld vanwege ziekte langer nodig hebben, dan is dat geen probleem. Ook is het mogelijk de handouts, datasets en templates te downloaden naar je eigen omgeving.

Hoe lang heb ik toegang tot de persoonlijke coaching?

De persoonlijke coaching als onderdeel van de opleiding tot Data Scientist is beschikbaar tot een maand na het laatste lesblok.

Hoe selecteer ik een goed Data Science project?

Een geschikt verbeterproject is een project dat een strategische bijdrage kan leveren aan de organisatie. Dit betekent dat een geschikt project vaak zal aansluiten bij ofwel processen in het bedrijf waar veel kosten worden gemaakt (vaak in de vorm van veel fte), ofwel processen die plaatsvinden dicht bij waar de omzet wordt gegenereerd (denk aan het aanbevelen van producten die klanten ook interessant zullen vinden), ofwel processen die bijdragen aan een hogere klanttevredenheid (bijvoorbeeld doordat processen sneller verlopen, minder energie vragen van de klant, minder vaak foutgaan, etc). Uiteindelijk is het van belang dat je organisatie aangeeft dat het project van strategische meerwaarde is.

Wanneer je de opleiding wilt volgen, vindt er eerst een intakegesprek plaats waarin ook besproken wordt welk Data Science project je zou kunnen gaan uitvoeren.

Hoe selecteer ik een goed verbeterproject?

Je past het geleerde toe in je eigen Orange, Green of Black Belt project. In de Define-module leggen we uit wat de eisen zijn van een goed verbeterproject. In de e-learning zit een review template waarin je de projectresultaten stap voor stap vastlegt. Belangrijke selectiecriteria voor een project zijn onder andere:

 • Aansluiting van je project op de strategische doelen van je bedrijf;
 • Zichtbaarheid van je project;
 • Urgentie, er is sprake van noodzaak en urgentie;
 • Draagt het bij aan het verhogen van de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid?
 • Rechtvaardigt het project de investeringen - met andere woorden: levert het voldoende financiële baten op?
 • Zijn je teamleden en opdrachtgever (Champion) beschikbaar?
 • Valt het project binnen de beïnvloedingssfeer van de Champion?
 • Is er draagvlak bij de eigenaar van het proces en andere belanghebbenden?
 • Kan je er voldoende tijd voor vrij maken? (2 dagen per week voor Green en Black Belt-project.)
 • Is de verkrijgbaarheid meetgegevens goed (snelheid, toegankelijkheid) - kies daarom een proces met een hoogfrequent en kort cyclisch karakter;
 • De oplossing van het probleem is nog niet bekend.

Hoe wordt een Data Science project beoordeeld?

Een onafhankelijke examencommissie beoordeelt of je Data Science project alle benodigde stappen op de juiste manier heeft doorlopen. Na het indienen van je project ontvang je binnen drie weken feedback, waarna je vervolgens een maand de tijd krijgt om het project met eventuele aanpassingen opnieuw in te dienen.

Hoe wordt een Green of Black Belt project beoordeeld?

• Het moet de DMAIC-methode volgen: define, measure, analyse, improve en control.
• Er zijn of volgen concrete baten.
• Er moet consistentie zijn.
• De effectiviteit van verbeteracties is onderbouwd.
• De documentatie is to-the-point.

Hoe ziet het certificeringstraject van Data Scientist eruit?

Om gecertificeerd te worden als Data Scientist of Data Science Expert binnen Data Science Institute dien je het theorie-examen met een voldoende af te ronden, en dient je Data Science project door de examencommissie te zijn goedgekeurd. Het theorie-examen wordt twee keer per jaar afgenomen. Het indienen van je Data Science project kan gedurende het gehele jaar. Na het behalen van het theorie-examen dient je Data Science project binnen een jaar te zijn goedgekeurd door de examencommissie. De examencommissie geeft feedback op je Data Science project, waarna je een maand de tijd hebt om de feedback te verwerken en je project opnieuw in te dienen.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen toetst je begrip van de theorie van Data Science en alle componenten die spelen bij het goed doorlopen van een Data Science project in de praktijk.

Hoe ziet het Green of Black Belt examen eruit?

Het Green of Black Belt examen is Nederlandstalig en bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden. Het betreft een openboekexamen en je krijgt er 2 uur de tijd voor. Elektronische hulpmiddelen zoals een Laptop of Smartphone zijn niet toegestaan. Het examenresultaat blijft 5 jaar geldig.. Het cijfer wordt afgerond op halven, met uitzondering van het cijfer 5,5. Je slaagt bij een cijfer van 5.5 of hoger.

Kan ik Data Science Institute ook inhuren om Data Science projecten uit te voeren?

Data Science Institute levert ook consultancy diensten, waarbij wij betrokken zijn bij de selectie, analyse en/of implementatie van een Data Science project. Neem contact met ons op om je wensen te bespreken.

Hoe lang heb ik toegang tot de persoonlijke coaching?
De persoonlijke coaching als onderdeel van de opleiding tot Data Scientist is beschikbaar tot een maand na het laatste lesblok.

Kan ik gelijk op voor Green of Black Belt?

Je kunt gelijk de Green of Black Belt-training volgen want er zijn geen toelatingseisen. Wel adviseren wij kandidaten bij twijfel om even contact op te nemen.

Kan ik mijzelf zonder afgerond Data Science project certificeren?

Nee, je ontvangt alleen een certificaat wanneer je zowel het theorie-examen als een Data Science project met goed gevolg hebt afgerond.

Kan ik mijzelf zonder projecten Green of Black Belt certificeren?

Wij krijgen regelmatig de vraag of je zonder het uitvoeren van projecten Green of Black Belt gecertifieerd kan worden. En het antwoord daarop is nee. Mocht je twijfelen over een praktijkopdracht neem dan contact met ons op. Wellicht zijn er andere mogelijkheden zoals een stage opdracht bij een bedrijf.

Krijg ik een officieel certificaat?

Je wordt door ons gecertificeerd als je voldoet aan onze certificeringseisen. De titel White, Yellow, Orange, Green en Black Belt is geen beschermde titel, dus elke trainingsinstituut kan naar zijn eigen maatstaven certificeren. Onze Lean Six Sigma Green en Black Belt certificeringseisen liggen in lijn met internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van de American Society for Quality (ASQ). Dit is wereldwijd hét genormeerde instituut als het gaat om Lean Six Sigma. Zij leggen de lat zeer hoog en hun certificering wordt binnen het bedrijfsleven als zeer waardevol ervaren. Ons advies is dus vooral te kijken naar de certificeringseisen, want dat is bepalend voor je marktwaarde. Prof. dr. Does is het meest onderscheiden lid van the American Society for Quality en ziet erop toe dat wij werken volgens ASQ. Hij zal samen met dr. Lokkerbol certificeren volgens de certificeringsrichtlijn.

Voorbeeld deliverables tijdens Data Science project

Tijdens de Data Science opleiding doorloop je een eigen Data Science project, waarin de volgende onderdelen / deliverables aan bod komen:

 • Projectdefinitie: op welk proces en welke uitkomstmaat richt je Data Science project zich? Hoe is dit verbonden met bedrijfsdoelen? Wordt dit intern gezien als een strategisch belangrijk project?
 • Verkenning van data: Welke variabelen zijn beschikbaar? Wat is de kwaliteit van deze variabelen? Welke belangrijke variabelen missen? Hoe zijn de variabelen verdeeld? Welke variabelen hangen sterk met elkaar samen?
 • Voorbereiding analyse: Wat is de analysestrategie? Welke variabelen worden niet meegenomen in de analyse? Welke variabelen worden op een andere manier gedefinieerd? Worden er nieuwe variabelen samengesteld? Hoe wordt er omgegaan met missende datapunten of data van lage kwaliteit?
 • Analyse: Welke performance werd behaald met welke modellen? Hoe is het optimale model gedefinieerd? Wat kan geleerd worden van de goede en foute voorspellingen?
 • Conclusie: Hoe goed is het optimale model? Op welke manier kan het machine learning algoritme het beste worden geïmplementeerd? En hoe groot is dan de verwachte verbetering? Welke adviezen zijn er naast implementatie over data die extra of beter verzameld kunnen worden?
 • Implementatie: Hoe monitor je de uitkomsten? Hoe monitor je de vergelijkbaarheid van de nieuwe procesdata met de data waar het model op werd gebaseerd? Hoe monitor je de kwaliteit van de voorspellingen? Hoe kan het model blijvend worden geüpdatet?

 

Waarom heb ik Minitab nodig?

Voor de Green en Black Belt training moet je beschikken over een pc met daarop de programma’s Excel, Powerpoint en Minitab (statistisch softwareprogramma). MiniTab heb je nodig om goede uitspraken te kunnen doen over de data die je verzamelt. De aanschaf van Minitab kan via LeanDirect als het gaat om een halfjaar-licentie en voor een life time-versie rechtstreeks via http://www.minitab.com. De prijs van de half-jaar licentie wordt als korting verrekend zodra je de life time-versie aanschaft.

Waarom zijn jullie trainingen zo aantrekkelijk geprijsd?

De theorie van de Belt-trainingen moet voor iedereen toegankelijk zijn tegen een scherpe prijs ongeacht of je wel of niet gesponsord wordt door je werkgever. En zodra je de theorie wil toepassen, zijn wij er om je te begeleiden. Wij willen dat je succesvol wordt in de praktijk en waarde realiseert voor anderen. Als jij succesvol bent zijn wij succesvol.

 

Waarom zou ik een opleiding volgen bij Data Science Institute?

Een opleiding tot Data Scientist bij Data Science Institute volg je wanneer je de wens hebt om Data Science te kunnen toepassen in de praktijk. Als je slechts wilt weten hoe je machine learning algoritmes ontwikkelt, dan zijn er veel boeken en online bronnen waar je ook goed gebruik van kunt maken. Wil je echter leren wat alle zaken zijn waar e in de praktijk tegenaan kunt lopen en hoe je een Data Science project uitvoert op een manier die de bedrijfsdoelen van je organisatie verder helpt, dan is een opleiding aan Data Science Institute een goede keuze.

Waarom zou ik een training volgen bij LeanDirect?

Wij willen dat je een succesvolle en gecertificeerde Lean expert gaat worden. En succes hangt niet alleen af van het beheersen van de theorie, maar ook het toepassen in de praktijk. We zien in de praktijk dat veel Belts zijn gecertificeerd, maar dat ze niet in staat zijn om mensen mee te nemen in een verandering. Wij zorgen ervoor met onze training en begeleiding dat je ook in staat bent om blijvende waarde te realiseren. Want als jij succesvol bent, dan zijn wij succesvol.

Succesvolle begeleidingstrajecten zijn daarom niet alleen gebaseerd op kwantitatieve factoren, maar op toegewijde Belts met aandacht voor de menselijke factoren. We noemen het ook vaak een ‘projectmanager-plus’ vanwege de combinatie van projectmanagement, verandermanagement en procesmanagement.

Waaruit bestaat de e-learning?

Onze theorie wordt in beeld gebracht met behapbare videolessen en oefeningen. Ons brein houdt namelijk van beeld. Een ander belangrijk voordeel is dat je niet hoeft te wachten op anderen. Zo kun je zelf je eigen tempo bepalen. Binnen Lean noemen we dat ‘Just In Time’.

De e-learning is opgebouwd uit modules en elke module is weer opgebouwd uit lessen. Deze videolessen duren gemiddeld 5 minuten waarbij de lesstof op een korte en aantrekkelijke wijze wordt gepresenteerd door een Lean expert. Op de site staat een uitgebreid programma beschreven.

Elke les wordt afgesloten met een Quiz om vast te stellen of je de les hebt begrepen. Onderdeel van de e-learning is een case waarin je bepaalde Lean benaderingen gaat toepassen. Daarnaast zijn er verschillende handouts om aantekeningen te maken tijdens het volgen van de e-learning.

Waaruit bestaat de opleiding?

De opleiding leert je primair hoe je een Data Science project van A tot Z uitvoert. De klassikale lessen en persoonlijke coaching zijn dan ook gericht op een goede uitvoer van je project. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, volg je 4 of 5 lesblokken van 2 of 3 dagen. Voor een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden gedurende de opleiding, zie het curriculum.

Wanneer kan ik examen doen?

Het theorie-examen wordt tweemaal per jaar afgenomen, in mei/juni en in december/januari. De beoordeling van je Data Science project vindt het hele jaar door plaats.

Wanneer kan ik Green of Black Belt theorie examen doen?

Je hebt onbeperkt toegang tot de online training en je kan op elk gewenst moment online theorie examen doen. Het is belangrijk om dit minimaal 2 weken aan ons door te geven, zodat wij een en ander kunnen organiseren. Ook dien je tijdens het examen te beschikken over een webcam op je PC en een mobiele telefoon met camera functie. Voor de blended trainingen zijn er vaste examenmomenten. Deze staan op de pagina certificering.

Wat is de waarde van Data Science?

Data Science kan omschreven worden als het multidisciplinaire veld dat er op gericht is om waarde te creëren op basis van data. Een goed begrip van de toepassing van Data Science stelt je dus in staat om waarde te creëren uit de data van een organisatie. Deze waarde kan zich vertalen in een verbetering in klanttevredenheid, operationele kosten, omzet, werknemerstevredenheid, etc. Omdat een goed begrip van de toepassing van Data Science veel waarde creëert voor een organisatie, is het uiteraard ook zeer waardevol voor je carrière.

Wat is de waarde van Lean?

Lean is een denkwijze met bijbehorende methoden en technieken voor het efficiënter maken van bedrijfsprocessen door het identificeren en elimineren van verspilling. Het is een wezenlijk onderdeel van procesverbetering en een manier om anders naar processen te kijken.

De klantwens is leidend: er worden alleen waardetoevoegende activiteiten uitgevoerd. Dat alles leidt tot hoge snelheid, flexibiliteit, meer output, weinig defecten en lage kosten.

Wat is de waarde van Six Sigma?

Six Sigma is een aanpak om mede met behulp van data de oorzaken van problemen boven water te krijgen. Maar Six Sigma is veel meer dan statistiek. Wist je dat de Belt structuur en de projectmanagementstructuur uit de Six Sigma hoek komt? De combinatie van Lean met Six Sigma geeft een krachtige benadering om problemen blijvend op te lossen.

Wat is de waarde van verandermanagement?

Houding en gedrag van management en medewerkers zijn cruciale factoren in het duurzaam verbeteren van processen. Belangrijke onderwerpen zijn het herkennen van weerstanden tegen veranderingen en het doorbreken daarvan. Maar ook door het mobiliseren van energie en eigenaarschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn hierbij van belang.

Als veranderaar ben je op zoek naar gezonde en ongezonde denkpatronen van de mensen die je in beweging wil krijgen. Dat doe je door het stellen van de juiste vragen, de belangrijkste argumenten op een rij te zetten en te helpen bij het trekken van de juiste conclusie.

Wat is het verschil tussen de Lean met Lean Six Sigma opleidingen?

De Lean Black Belt opleiding is vooral bedoeld voor de dienstverlening en de Lean Six Sigma opleiding voor de industrie. We zien vaak dat in de industrie het makkelijker is om aan data te komen, omdat de processen vaak een hoogfrequent en -cyclisch karakter hebben. In enkele dagen tijd weet je hoe een proces presteert en kan je vervolgens allerlei statistische toetsen doen. In de Lean Six Sigma opleidingen is statistiek daarom een groot onderdeel. De Lean Black Belt is meer geschikt voor de dienstverlening, omdat je daar met behulp van allerlei Lean benaderingen al veel kan bereiken. Vaak kan je met Excel al veel verbanden vinden tussen oorzaken en gevolgen.

Wat is Lean Learning®?

Lean Learning® is de meest doelmatige en effectieve manier om je het vakgebied Lean eigen te maken. En zoals de naam al doet vermoeden, is het leren zonder verspilling. Met Lean Learning® start je gelijk met je training, bepaal je je eigen tempo, leer je op jouw manier, in je eigen tijd en in je eigen vertrouwde omgeving. Tevens weet je direct welke lesstof je wel of niet beheerst. Elke les wordt namelijk getoetst door middel van een Quiz. Zo kom je niet voor verrassingen te staan tijdens het theorie-examen en kan je net zo lang de videolessen herhalen als nodig is.

Wat kost een coach?

Coaching zit inbegrepen in de kosten van de opleiding. Dit betekent dat na elk klassikaal lesmoment (een opleiding bestaat uit 4 of 5 lesblokken van twee a drie dagen per keer) gebruik kunt maken van drie sessies (half uur per sessie) coaching. Extra coaching kost 100 euro per sessie.

Wat kost een coach?

Om je eerste Green of Black Belt project succesvol af te ronden, heb je een ervaren coach nodig. 1 coachingssessie duurt gemiddeld 30 minuten inclusief beoordelen van je projectdocumentatie. Daar betaal je € 75,- per half uur voor. Voor het eerste (leer)project moet je uitgaan van ongeveer 20 coachingsuren. Indien er ervaren coaches rondlopen in je eigen organisatie, dan is het gebruik maken van een externe coach wellicht niet nodig.

Wat krijg ik als ik het theorie-examen met positief gevolg afleg?

Als je het Green of Black Belt examen met positief gevolg aflegt dan krijg je een certificaat waarin staat dat je het theorie-examen met goed gevolg hebt afgelegd. Je bent dan gekwalificeerde Belt. Heb je daarnaast de praktijkopdracht met goed gevolg afgelegd, dan wordt je een gecertificeerde Belt.

Wat krijg ik als ik het theorie-examen met positief gevolg afleg?

Je wordt gecertifieerd als Data Scientist wanneer je het theorie-examen haalt én je Data Science project wordt goedgekeurd. Als je je theorie-examen haalt, heb je een jaar de tijd om je Data Science project goed te laten keuren. Als je alleen je theoretisch examen met goed gevolg aflegt, dan ontvang je een bewijs met datum waarop je dit behaalde. Let op, dit is geen certificaat tot Data Scientist, maar slechts een bewijs dat je je theorie-examen hebt gehaald.

Wat maakt de opleidingen binnen DSI zo uniek?

De opleiding aan Data Science Institute onderscheidt zich op vier punten van andere opleidingen tot Data Scientist:

 • Je voert tijdens de opleiding een eigen Data Science project uit, waarmee je alles wat je leert direct toepast in de eigen praktijk.
 • We besteden expliciet aandacht aan hoe Data Science projecten bijdragen aan de doelen van een organisatie, zodat je optimaal in staat bent om te onderscheiden welke potentiele Data Science projecten binnen een organisatie de meeste moeite waard zijn en je draagvlak kunt creëren binnen je organisatie.
 • We besteden niet alleen aandacht aan het ontwikkelen van machine learning algoritmen, maar juist ook aan de implementatie van deze algoritmen. Het is voor de hand liggend dat dit een cruciaal onderdeel is van een succesvol Data Science project, maar slechts weinig opleidingen hebben oog voor wat er gebeurt ná de ontwikkeling van een machine learning algoritme.
 • De opleiding wordt gegeven in kleine klasjes en aangevuld met intensieve één-op-één begeleiding, zodat je gepersonaliseerd en gericht leert wat er voor nodig is om een Data Science project in de praktijk tot een succes te maken.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben?

Als je zakt voor je examen heb je recht op 1 herexamen. Als je voor het herexamen ook zakt dan moet je opnieuw examengeld betalen. Het examenresultaat theorie blijft 5 jaar geldig.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben?

Als je zakt kun je er altijd voor kiezen om te herkansen. Dit kun je zo vaak doen als je wilt. Kosten van herkansing zijn 250 euro voor het theoretische examen, en 350 euro voor de beoordeling van een Data Science project.

Wat verklaart het prijsverschil tussen het Privé product en het Zakelijke product?

Het grote verschil is dat het product dat wij aanbieden aan individuele personen (Privé) alleen de online modules, theorie-examen en webinars omvat. ‘Zakelijk’ is een combinatie van e-learning, klassikaal onderwijs en persoonlijke coaching. Bij ‘Zakelijk’ kunnen we dus meer maatwerk bieden vanwege het schaalvoordeel van de groep.

Wat zijn de additionele kosten voor certificering?

Wanneer je een opleiding volgt bij Data Science Institute kun je eenmalig kosteloos deelnemen aan het theoretisch examen en eenmalig kosteloos een Data Science project indienen ter beoordeling. Slaag je voor beide onderdelen, dan ontvang je een certificaat van Data Scientist of Data Science Expert opgeleid aan Data Science Institute. Zak je voor één van de onderdelen, dan kun je opgaan voor een herkansing ( 525 euro voor het examen en voor de beoordeling van een project).

Wat zijn de additionele kosten voor certificering?

Als je naast het behalen van je theorie-certificaat ook jezelf wil laten certificeren voor het praktijkgedeelte betaal je bij LeanDirect eenmalig € 525,-. Daarvoor krijg je een intake en eindbeoordeling van 2 projecten. Wil je je additioneel certificeren bij IASSC, Universiteit van Amsterdam of ASQ dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze kosten worden vermeld op de website van de desbetreffende instelling.

Wat zijn de eisen voor Green of Black Belt certificering?

Bij LeanDirect zijn de eisen voor Green of Black Belt certificering als volgt. Naast het met goed gevolg afleggen van je theorie examen moet je 2 afgeronde projecten indienen voor certificering. De financiële resultaten van de projecten moeten meer dan € 20.000 voor Green Belts op jaarbasis bedragen en voor Black Belts €50.000. De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten van de Champion en een financial controller. Met deze handtekening verklaren beiden dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en van de financiële baten. Een project kan slechts door 1 kandidaat ingeleverd worden.

Wat zijn de kosten als ik zak voor mijn herexamen of praktijkexamen?

De eerste keer dat je examen doet (theoretisch examen en indiening van project) is kosteloos wanneer je een opleiding hebt gevolgd aan Data Science Institute. Zak je en wil je opnieuw examen doen, dan betaal je 525 euro voor het examen en de beoordeling van je project.

Wat zijn de kosten als ik zak voor mijn herexamen of praktijkexamen?

Als je zakt voor het Green of Black Belt herexamen of als je projecten worden afgekeurd, moet je opnieuw examengeld betalen. Je kunt dan op het eerstvolgende examenmoment herkansen. Indien een of beide projecten worden afgekeurd dan krijg je 3 weken de tijd om verbeteringen aan te brengen.
Het examengeld voor het Green of Black Belt praktijkexamen, eindbeoordeling 2 projecten, is € 525 euro.

Wat zijn de systeemvereisten voor de e-learningmodules?

Besturingssysteem: Windows of MacOs. Een pc met camera en geluid voor de e-coachingsessies.

Browser: Safari, Google Chrome, Firefox of Internet Explorer.

Internetverbinding: minimaal 20 mbps download en 5 mbps upload snelheid. Check je internet snelheid op www.speedtest.net.

Weet ik na het volgen van de opleiding alles wat er te weten valt over Data Science?

Data Science is een heel groot en snel ontwikkelend vakgebied en het is daarmee onmogelijk om in korte tijd alles te weten wat er te weten valt op dit gebied. De opleiding leert je primair hoe je op een goede manier een Data Science project doorloopt. Doordat we alle stappen en tools niet als ‘trucjes’ behandelen, maar werken aan de gedegen begrip van Data Science, leggen we een brede basis waarmee je je na de opleiding zelfstandig door kunt ontwikkelen in de specifieke gebieden binnen Data Science die je interessant vindt.

Welke software heb ik nodig?

Tijdens de opleiding wordt gewerkt met R, een gratis softwarepakket dat zeer geschikt is voor Data Science toepassingen.