Veelgestelde vragen

Hieronder antwoord op de meest gestelde vragen. Staat je antwoord er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Waarom zijn jullie trainingen zo aantrekkelijk geprijsd?

De theorie van de Belt-trainingen moet voor iedereen toegankelijk zijn tegen een scherpe prijs ongeacht of je wel of niet gesponsord wordt door je werkgever. En zodra je de theorie wil toepassen, zijn wij er om je te begeleiden. Wij willen dat je succesvol wordt in de praktijk en waarde realiseert voor anderen. Als jij succesvol bent zijn wij succesvol.

 

Wat verklaart het prijsverschil tussen het Privé product en het Zakelijke product?

Het grote verschil is dat het product dat wij aanbieden aan individuele personen (Privé) alleen de online modules, theorie-examen en webinars omvat. ‘Zakelijk’ is een combinatie van e-learning, klassikaal onderwijs en persoonlijke coaching. Bij ‘Zakelijk’ kunnen we dus meer maatwerk bieden vanwege het schaalvoordeel van de groep.

Wat kost een coach?

Om je eerste Green of Black Belt project succesvol af te ronden, heb je een ervaren coach nodig. 1 coachingssessie duurt gemiddeld 30 minuten inclusief beoordelen van je projectdocumentatie. Daar betaal je € 65,- per half uur voor. Voor het eerste (leer)project moet je uitgaan van ongeveer 5 coachingsuren. Indien er ervaren coaches rondlopen in je eigen organisatie, dan is het gebruik maken van een externe coach wellicht niet nodig.

Wat zijn de additionele kosten voor certificering?

Als je naast het behalen van je theoriecertificaat ook jezelf wil laten certificeren voor het praktijkgedeelte betaal je bij LeanDirect eenmalig € 300,-. Daarvoor krijg je een intake en eindbeoordeling van 2 projecten. Wil je je additioneel certificeren bij IASSC, Universiteit van Amsterdam of ASQ dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze kosten worden vermeld op de website van de desbetreffende instelling.

Wat zijn de kosten als ik zak voor mijn herexamen of praktijkexamen?

Als je zakt voor het Green of Black Belt herexamen of als je projecten worden afgekeurd, moet je opnieuw examengeld betalen. Je kunt dan op het eerstvolgende examenmoment herkansen. Indien een of beide projecten worden afgekeurd dan krijg je 3 weken de tijd om verbeteringen aan te brengen.
Voor herexamen Green of Black Belt is het examengeld € 225 euro. Het examengeld voor het Green of Black Belt praktijkexamen, eindbeoordeling 2 projecten, is € 300 euro.

Wat is Lean Learning®?

Lean Learning® is de meest doelmatige en effectieve manier om je het vakgebied Lean eigen te maken. En zoals de naam al doet vermoeden, is het leren zonder verspilling. Met Lean Learning® start je gelijk met je training, bepaal je je eigen tempo, leer je op jouw manier, in je eigen tijd en in je eigen vertrouwde omgeving. Tevens weet je direct welke lesstof je wel of niet beheerst. Elke les wordt namelijk getoetst door middel van een Quiz. Zo kom je niet voor verrassingen te staan tijdens het theorie-examen en kan je net zo lang de videolessen herhalen als nodig is.

Hoe lang heb ik toegang tot de e-learningmodules?

Je krijgt onbeperkt toegang tot het lesmateriaal. In de praktijk zien we dat deelnemers gemiddeld hun Green of Black Belt training binnen 4-5 maanden de theorie hebben doorlopen. Mocht je bijvoorbeeld vanwege ziekte langer nodig hebben, dan is dat geen probleem. Ook is het mogelijk de handouts, datasets en templates te downloaden naar je eigen omgeving.

Waaruit bestaat de e-learning?

Onze theorie wordt in beeld gebracht met behapbare videolessen en oefeningen. Ons brein houdt namelijk van beeld. Een ander belangrijk voordeel is dat je niet hoeft te wachten op anderen. Zo kun je zelf je eigen tempo bepalen. Binnen Lean noemen we dat ‘Just In Time’.

De e-learning is opgebouwd uit modules en elke module is weer opgebouwd uit lessen. Deze videolessen duren gemiddeld 5 minuten waarbij de lesstof op een korte en aantrekkelijke wijze wordt gepresenteerd door een Lean expert. Op de site staat een uitgebreid programma beschreven.

Elke les wordt afgesloten met een Quiz om vast te stellen of je de les hebt begrepen. Onderdeel van de e-learning is een case waarin je bepaalde Lean benaderingen gaat toepassen. Daarnaast zijn er verschillende handouts om aantekeningen te maken tijdens het volgen van de e-learning.

Hoe krijg ik toegang tot de e-learning?

Nadat je betaald hebt, krijg je een e-mail met daarin een username en wachtwoord. Als je vervolgens inlogt op het leerplatform dan wordt je training zichtbaar onder “Courses”.

Zodra je start met je training kun je op elk gewenst moment de training hervatten. Het leerplatform onthoudt je voortgang en de resultaten van de Quizzen. Ook zijn alle handouts, reviewtemplates en datasets hier beschikbaar.

Waarom zou ik een training volgen bij LeanDirect?

Wij willen dat je een succesvolle en gecertificeerde Lean expert gaat worden. En succes hangt niet alleen af van het beheersen van de theorie, maar ook het toepassen in de praktijk. We zien in de praktijk dat veel Belts zijn gecertificeerd, maar dat ze niet in staat zijn om mensen mee te nemen in een verandering. Wij zorgen ervoor met onze training en begeleiding dat je ook in staat bent om blijvende waarde te realiseren. Want als jij succesvol bent, dan zijn wij succesvol.

Succesvolle begeleidingstrajecten zijn daarom niet alleen gebaseerd op kwantitatieve factoren, maar op toegewijde Belts met aandacht voor de menselijke factoren. We noemen het ook vaak een ‘projectmanager-plus’ vanwege de combinatie van projectmanagement, verandermanagement en procesmanagement.

Wat is de waarde van Lean?

Lean is een denkwijze met bijbehorende methoden en technieken voor het efficiënter maken van bedrijfsprocessen door het identificeren en elimineren van verspilling. Het is een wezenlijk onderdeel van procesverbetering en een manier om anders naar processen te kijken.

De klantwens is leidend: er worden alleen waardetoevoegende activiteiten uitgevoerd. Dat alles leidt tot hoge snelheid, flexibiliteit, meer output, weinig defecten en lage kosten.

Wat is de waarde van Six Sigma?

Six Sigma is een aanpak om mede met behulp van data de oorzaken van problemen boven water te krijgen. Maar Six Sigma is veel meer dan statistiek. Wist je dat de Belt structuur en de projectmanagementstructuur uit de Six Sigma hoek komt? De combinatie van Lean met Six Sigma geeft een krachtige benadering om problemen blijvend op te lossen.

Wat is de waarde van verandermanagement?

Houding en gedrag van management en medewerkers zijn cruciale factoren in het duurzaam verbeteren van processen. Belangrijke onderwerpen zijn het herkennen van weerstanden tegen veranderingen en het doorbreken daarvan. Maar ook door het mobiliseren van energie en eigenaarschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn hierbij van belang.

Als veranderaar ben je op zoek naar gezonde en ongezonde denkpatronen van de mensen die je in beweging wil krijgen. Dat doe je door het stellen van de juiste vragen, de belangrijkste argumenten op een rij te zetten en te helpen bij het trekken van de juiste conclusie.

Kan ik gelijk op voor Green of Black Belt?

Je kunt gelijk de Green of Black Belt-training volgen want er zijn geen toelatingseisen. Wel adviseren wij kandidaten bij twijfel om even contact op te nemen.

Hoe ziet het Green of Black Belt examen eruit?

Het Green of Black Belt examen is Nederlandstalig en bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden. Het betreft een openboekexamen en je krijgt er 2 uur de tijd voor. Elektronische hulpmiddelen zoals een Laptop of Smartphone zijn niet toegestaan. Het examenresultaat blijft 5 jaar geldig.. Het cijfer wordt afgerond op halven, met uitzondering van het cijfer 5,5. Je slaagt bij een cijfer van 5.5 of hoger.

Wat krijg ik als ik het theorie-examen met positief gevolg afleg?

Als je het Green of Black Belt examen met positief gevolg aflegt dan krijg je een certificaat waarin staat dat je het theorie-examen met goed gevolg hebt afgelegd. Je bent dan gekwalificeerde Belt. Heb je daarnaast de praktijkopdracht met goed gevolg afgelegd, dan wordt je een gecertificeerde Belt.

Wanneer kan ik Green of Black Belt examen doen?

Je hebt onbeperkt toegang tot de online training en je kan op elk gewenst moment online examen doen. Het is belangrijk om dit minimaal 2 weken aan ons door te geven, zodat wij een en ander kunnen afstemmen met onze partner Explain. Ook dien je tijdens het examen te beschikken over een webcam op je PC en een mobiele telefoon met camera functie.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben?

Als je zakt voor je examen heb je recht op 1 herexamen. Als je voor het herexamen ook zakt dan moet je opnieuw examengeld betalen. Het examenresultaat theorie blijft 5 jaar geldig.

Kan ik mijzelf zonder projecten Green of Black Belt certificeren?

Wij krijgen regelmatig de vraag of je zonder het uitvoeren van projecten Green of Black Belt gecertifieerd kan worden. En het antwoord daarop is nee. Mocht je twijfelen over een praktijkopdracht neem dan contact met ons op. Wellicht zijn er andere mogelijkheden zoals een stage opdracht bij een bedrijf.

Krijg ik een officieel certificaat?

Je wordt door ons gecertificeerd als je voldoet aan onze certificeringseisen. De titel White, Yellow, Orange, Green en Black Belt is geen beschermde titel, dus elke trainingsinstituut kan naar zijn eigen maatstaven certificeren. Onze opleiding en certificeringseisen liggen in lijn met het Lean Six Sigma instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dit is binnen Nederland hét genormeerde instituut als het gaat om Lean Six Sigma. Zij leggen de lat zeer hoog en hun certificering wordt binnen het bedrijfsleven als zeer waardevol ervaren. Ons advies is dus vooral te kijken naar de certificeringseisen, want dat is bepalend voor je marktwaarde.

Wij werken volgens internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van de American Society for Quality (ASQ). Zij hebben wereldwijde normen vastgesteld voor de inhoud van Lean Six Sigma trainingen. Daarnaast is het ook mogelijk om via ons een officieel ASQ Lean Six Sigma examen af te leggen. Hier zijn additionele kosten aan verbonden.

Wat zijn de eisen voor Green of Black Belt certificering?

Bij LeanDirect zijn de eisen voor Green of Black Belt certificering als volgt. Naast het met goed gevolg afleggen van je theorie examen moet je 2 afgeronde projecten indienen voor certificering. De financiële resultaten van de projecten moeten meer dan € 20.000 voor Green Belts op jaarbasis bedragen en voor Black Belts €50.000. De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten van de Champion en een financial controller. Met deze handtekening verklaren beiden dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en van de financiële baten. Een project kan slechts door 1 kandidaat ingeleverd worden.

Hoe bewijs ik de financiële baten?

Als Green of Black Belt moet je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing kunnen bewijzen. Dat kan door een:

 • Pilot, bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing werkt;
 • Experiment, statistisch bewijzen wat de effecten zijn als parameters worden gewijzigd;
 • Statistische toetsen, bewijzen dat verbanden tussen de CTQ en X’en statistisch significant zijn en niet op toeval berusten.
Hoe selecteer ik een goed verbeterproject?

Je past het geleerde toe in je eigen Orange, Green of Black Belt project. In de Define-module leggen we uit wat de eisen zijn van een goed verbeterproject. In de e-learning zit een review template waarin je de projectresultaten stap voor stap vastlegt. Belangrijke selectiecriteria voor een project zijn onder andere:

 • Aansluiting van je project op de strategische doelen van je bedrijf;
 • Zichtbaarheid van je project;
 • Urgentie, er is sprake van noodzaak en urgentie;
 • Draagt het bij aan het verhogen van de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid?
 • Rechtvaardigt het project de investeringen – met andere woorden: levert het voldoende financiële baten op?
 • Zijn je teamleden en opdrachtgever (Champion) beschikbaar?
 • Valt het project binnen de beïnvloedingssfeer van de Champion?
 • Is er draagvlak bij de eigenaar van het proces en andere belanghebbenden?
 • Kan je er voldoende tijd voor vrij maken? (2 dagen per week voor Green en Black Belt-project.)
 • Is de verkrijgbaarheid meetgegevens goed (snelheid, toegankelijkheid) – kies daarom een proces met een hoogfrequent en kort cyclisch karakter;
 • De oplossing van het probleem is nog niet bekend.
Waarom heb ik Minitab nodig?

Voor de Green en Black Belt training moet je beschikken over een pc met daarop de programma’s Excel, Powerpoint en Minitab (statistisch softwareprogramma, versie 17). MiniTab heb je nodig om goede uitspraken te kunnen doen over de data die je verzamelt. De aanschaf van Minitab kan via LeanDirect als het gaat om een jaarlicentie (€ 460 euro, exclusief BTW, prijs 2017) en voor een life time-versie rechtstreeks via http://www.minitab.com. De prijs van de jaarlicentie wordt als korting verrekend zodra je de life time-versie aanschaft.

Let op: MiniTab 17 draait enkel onder Windows. Mocht je een Mac hebben dan dien je Windows te installeren op bijvoorbeeld een virtuele omgeving. De 30 dagen gratis proeflicentie draait helaas niet op een virtuele omgeving.

Wat zijn de systeemvereisten voor de e-learningmodules?

Besturingssysteem: Windows 7 of hoger, Mac OS X 10.6 of hoger. Een pc met camera en geluid voor de e-coachingsessies.

Browser: Safari, Google Chrome, Firefox of Internet Explorer 11 of hoger.

Benodigde plugins:

Internetverbinding: minimaal 5 mbps download en 1.2 mbps upload snelheid. Check je internet snelheid op www.speedtest.net.

Een Skype account voor de e-coachingsessies. Voeg alvast de skypenaam ‘leandirect’ toe aan je contacten.

Hoe wordt een Green of Black Belt project beoordeeld?

• Het moet de DMAIC-methode volgen: define, measure, analyse, improve en control.
• Er zijn of volgen concrete baten.
• Er moet consistentie zijn.
• De effectiviteit van verbeteracties is onderbouwd.
• De documentatie is to-the-point.

Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.