Krijg ik een officieel certificaat?

Je wordt door ons gecertificeerd als je voldoet aan onze certificeringseisen. De titel White, Yellow, Orange, Green en Black Belt is geen beschermde titel, dus elke trainingsinstituut kan naar zijn eigen maatstaven certificeren. Onze Lean Six Sigma Green en Black Belt certificeringseisen liggen in lijn met internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van de American Society for Quality (ASQ). Dit is wereldwijd hét genormeerde instituut als het gaat om Lean Six Sigma. Zij leggen de lat zeer hoog en hun certificering wordt binnen het bedrijfsleven als zeer waardevol ervaren. Ons advies is dus vooral te kijken naar de certificeringseisen, want dat is bepalend voor je marktwaarde. Prof. dr. Does is het meest onderscheiden lid van the American Society for Quality en ziet erop toe dat wij werken volgens ASQ. Hij zal samen met dr. Lokkerbol certificeren volgens de certificeringsrichtlijn.

Recent Posts