Krijg ik een officieel certificaat?

Je wordt door ons gecertificeerd als je voldoet aan onze certificeringseisen. De titel White, Yellow, Orange, Green en Black Belt is geen beschermde titel, dus elke trainingsinstituut kan naar zijn eigen maatstaven certificeren. Onze opleiding en certificeringseisen liggen in lijn met het Lean Six Sigma instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dit is binnen Nederland hét genormeerde instituut als het gaat om Lean Six Sigma. Zij leggen de lat zeer hoog en hun certificering wordt binnen het bedrijfsleven als zeer waardevol ervaren. Ons advies is dus vooral te kijken naar de certificeringseisen, want dat is bepalend voor je marktwaarde.

Wij werken volgens internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van de American Society for Quality (ASQ). Zij hebben wereldwijde normen vastgesteld voor de inhoud van Lean Six Sigma trainingen. Daarnaast is het ook mogelijk om via ons een officieel ASQ Lean Six Sigma examen af te leggen. Hier zijn additionele kosten aan verbonden.

Recent Posts