Wat zijn de eisen voor Green of Black Belt certificering?

Bij LeanDirect zijn de eisen voor Green of Black Belt certificering als volgt. Naast het met goed gevolg afleggen van je theorie examen moet je 2 afgeronde projecten indienen voor certificering. De financiële resultaten van de projecten moeten meer dan € 20.000 voor Green Belts op jaarbasis bedragen en voor Black Belts €50.000. De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten van de Champion en een financial controller. Met deze handtekening verklaren beiden dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en van de financiële baten. Een project kan slechts door 1 kandidaat ingeleverd worden.

Recent Posts