Hoe selecteer ik een goed verbeterproject?

Je past het geleerde toe in je eigen Orange, Green of Black Belt project. In de Define-module leggen we uit wat de eisen zijn van een goed verbeterproject. In de e-learning zit een review template waarin je de projectresultaten stap voor stap vastlegt. Belangrijke selectiecriteria voor een project zijn onder andere:

 • Aansluiting van je project op de strategische doelen van je bedrijf;
 • Zichtbaarheid van je project;
 • Urgentie, er is sprake van noodzaak en urgentie;
 • Draagt het bij aan het verhogen van de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid?
 • Rechtvaardigt het project de investeringen - met andere woorden: levert het voldoende financiële baten op?
 • Zijn je teamleden en opdrachtgever (Champion) beschikbaar?
 • Valt het project binnen de beïnvloedingssfeer van de Champion?
 • Is er draagvlak bij de eigenaar van het proces en andere belanghebbenden?
 • Kan je er voldoende tijd voor vrij maken? (2 dagen per week voor Green en Black Belt-project.)
 • Is de verkrijgbaarheid meetgegevens goed (snelheid, toegankelijkheid) - kies daarom een proces met een hoogfrequent en kort cyclisch karakter;
 • De oplossing van het probleem is nog niet bekend.
Recent Posts