Hoe bewijs ik de financiële baten?

Als Green of Black Belt moet je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing kunnen bewijzen. Dat kan door een:

  • Pilot, bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing werkt;
  • Experiment, statistisch bewijzen wat de effecten zijn als parameters worden gewijzigd;
  • Statistische toetsen, bewijzen dat verbanden tussen de CTQ en X’en statistisch significant zijn en niet op toeval berusten.
Recent Posts