Hoe selecteer ik een goed Data Science project?

Een geschikt verbeterproject is een project dat een strategische bijdrage kan leveren aan de organisatie. Dit betekent dat een geschikt project vaak zal aansluiten bij ofwel processen in het bedrijf waar veel kosten worden gemaakt (vaak in de vorm van veel fte), ofwel processen die plaatsvinden dicht bij waar de omzet wordt gegenereerd (denk aan het aanbevelen van producten die klanten ook interessant zullen vinden), ofwel processen die bijdragen aan een hogere klanttevredenheid (bijvoorbeeld doordat processen sneller verlopen, minder energie vragen van de klant, minder vaak foutgaan, etc). Uiteindelijk is het van belang dat je organisatie aangeeft dat het project van strategische meerwaarde is.

Wanneer je de opleiding wilt volgen, vindt er eerst een intakegesprek plaats waarin ook besproken wordt welk Data Science project je zou kunnen gaan uitvoeren.

Recent Posts