Een dag uit het leven van een Master Black Belt

Hoe is het om een Master Black Belt te zijn bij een klant? Ik neem je mee naar een normale werkdag van mij bij een klant.

08:00 De feiten op tafel
Ik sla mijn laptop open en analyseer de performance van afgelopen werkdag. Wat was het werkvolume van gisteren, wat was de bezetting, wat was de productiviteit per medewerker, hoe was de doorlooptijd van de orders, hoe lang was men bezig met de orders, hoeveel wachttijd was er, hoeveel orders moesten overnieuw? Ik maak mijn rapport en e-mail mijn bevindingen naar de directie en teamcoaches.

09:00 Dagstarts
Ik bespreek kort mijn analyses met de teamcoaches en woon vervolgens de dagstarts bij van de coach. In het bijzijn van zijn team stel ik de volgende vragen aan hem: hoe was de performance gisteren? Wat zijn de doelen vandaag? Welke obstakels verwacht je? Met welke ga je aan de slag? Mede aan de hand van de antwoorden bekijk ik of er onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en bijzaken, tussen feiten en aannames. Ik neem hem even apart en bespreek mijn observaties.

10:30 Coachen van de Green & Black Belts
Ik bespreek de projectvoortgang in het bijzijn van de Champions, de opdrachtgevers, met de Green & Black Belts. Waar lopen de Belts tegenaan, waar hebben ze moeite mee en waar kan de Champion bij helpen. Vooral het meekrijgen van medewerkers wordt regelmatig als lastig ervaren. Ik geef daarbij ook aan dat dit het meest uitdagende is. Zoek de onderliggende reden van het gedrag, leg ik uit.

12:00 Lunchmeeting met de klant
Met een grote fabrikant bespreek ik hoe we in de Randstad een premium-service kunnen verlenen. Vandaag een defecte televisie, wasmachine of koelkast en morgen vakkundig gerepareerd. Hoe zou zo’n service georganiseerd moeten worden en wat beïnvloedt de snelheid, kwaliteit en prijs. Parkeren, file, drukte, klantverwachtingen, ruimte in de wagen, bevoorrading? Alle mogelijk invloeden worden benoemd en we zijn van mening dat een pilot een manier is om vast te stellen wat de belangrijkste obstakels zijn.

15:00 Transformatie
Een van mijn doelen is dat de organisatie meer winst gaat maken. Daarom hebben we ervoor gekozen van een functioneel ingerichte organisatie te transformeren naar een procesgerichte organisatie. Het grote voordeel daarvan is dat het aantal overdrachtsmomenten tussen medewerkers sterk gereduceerd wordt en dat de kans op fouten wordt verkleind. Ik heb samen met de nieuwe teamcoaches planningsgesprekken met de medewerkers van wie de functie is veranderd. Alle functies zijn zwaarder en breder geworden omdat medewerkers flexibeler ingezet worden op het moment van veranderingen in het werkaanbod. We spreken ook over welk gedrag gewenst is. En in welke mate dat komend jaar gerealiseerd moet zijn. Daarnaast maken we resultaatafspraken over het volgen van standaardprocessen en klantgerichtheid.

17:00 Coaching van de directie
Ik evalueer mijn dag met de algemeen directeur en vertel aan welke voorwaarden voldaan moet worden om succesvol te zijn. Belangrijkste uitdaging is het loslaten van de inhoud en juist de coaches en medewerkers stimuleren in het pakken van hun rol.

18:00 Persoonlijke evaluatie
De dag zit erop. Terugrijdend naar huis kijk ik erop terug. Is alles goed gegaan? Had ik het ergens beter kunnen doen? De antwoorden op die vragen sla ik op in mijn hoofd.

Schrijf je GRATIS in voor de
White Belt training!