Waarom een Black Belt inzetten in je bedrijf?

Elke medewerker vertegenwoordigt een bepaalde waarde voor het bedrijf. Een Black Belt is een functie of rol die voor vele bedrijven nog redelijk nieuw is. Waarom zou een bedrijf een Black Belt aannemen of inhuren? Het verbeteren van processen en het realiseren van hoge klanttevredenheid is tenslotte toch ieders taak?

Wat is een Black Belt?

Een Black Belt is een professional die zijn salaris of uurtarief dubbel en dwars moet terugverdienen. Een Black Belt schat aan het begin van het project in hoeveel geld hij kan verdienen door het verbeteren van een bepaald proces. En hij moet dat later ook aantonen. Black Belts die zich willen certificeren moeten daarom in vaak aan de hand van verbeterprojecten concrete financiële baten realiseren. Bij een gerenommeerd opleidingsinstituut heb je het al snel over 2 projecten die elk €50.000 moeten opleveren. Bij een Master Black Belt praat je over 2 projecten die minimaal €150.000 per project opbrengen.

Het bewijs

Maar hoe bewijs je nu dat je harde euro’s hebt verdiend? De Black Belt heeft daarvoor diverse mogelijkheden tot zijn beschikking:

  • Pilot: met behulp van een praktijktoets of een praktijk nabootsing aantonen dat de gekozen oplossing werkt.
  • Experiment: statistisch bewijzen in een veilige en constante omgeving wat de effecten zijn als bepaalde variabelen worden gewijzigd.
  • Statistisch toets: bewijzen dat het verband tussen het procesresultaat en invloeden statistisch significant zijn en niet op toeval berusten.

Aan het einde van een project wordt door de opdrachtgever of Champion, de financial controller en het opleidingsinstituut het bewijs getoetst.

De echte waarde

Het toevoegen van financiële waarde is natuurlijk belangrijk om je inspanningen als Black Belt te rechtvaardigen. Maar uiteindelijk is het een optelsom van de vele stappen die je daarvóór hebt genomen. De echte waarde zit hem er vaak in dat de Black Belt in staat is om medewerkers te laten geloven in een verandering, de verandering te laten begrijpen en tenslotte ervoor zorgen dat ze deze verandering onvoorwaardelijk steunen.

Kortom: medewerkers zich laten ontplooien tot leiders. Want in elke medewerker zit een leider en de Black Belt streeft ernaar dat de potentie en talent ten gunste komt aan het bedrijf en klant. Een goede Black Belt is eigenlijk al met stoppen bezig nog voor hij begonnen is. Een bedrijf moet uiteindelijk op eigen kracht succesvol zijn.

Schrijf je GRATIS in voor de
White Belt training!