100% SLAAGGARANTIE

Er is in Nederland nauwelijks een training te vinden die een 100% garantie geeft op het resultaat van de training.
LeanDirect doet dat wel, omdat wij geloven dat door onze aanpak jouw slagingskans 100% is.

Jouw motivatie
Het succes van onze training wordt niet bepaald door de kwaliteit van ons lesmateriaal. De belangrijkste factor ben jijzelf. Als je niet serieus alle vragen en opdrachten maakt en laat begeleiden, is de kans klein dat je slaagt. Als je geïnteresseerd, gedisciplineerd en leergierig bent, slaag je wel. Je weet immers waar je het voor doet. Namelijk jezelf versterken en daardoor aantoonbaar waardevol zijn voor je werkgever, klanten en collega's.

Onze aanpak
Bij onze trainingen leer je efficiënt ofwel Lean Learning®. Bovendien is de leerstof helemaal beperkt tot onderwerpen die werkelijk gevraagd worden (need to know). Een docent in de klas wil nog wel eens uitweiden over dingen die heel interessant zijn (nice to know), maar niet in het examen voorkomen. Dan ben je wel lekker bezig, maar in het kader van doelmatig leren niet handig.

Meetbaar resultaat
Het allerbelangrijkste is dat we je leerprestaties kunnen volgen. We kunnen van te voren al zien of je zal slagen. Ons leersysteem houdt alle prestaties nauwkeurig bij en als je klaar bent om om examen te doen, krijg je toegang tot het officiële examen. Wij zijn er dan van overtuigd dat je zal slagen en als dat niet zo is, krijg je het trainingsgeld terug. Maar we doen meer, we proberen er achter te komen waarom je ondanks je goede resultaten niet geslaagd bent. Vervolgens maken we samen met je een plan om ervoor te zorgen dat je bij het herexamen wel slaagt. Het gevolg van onze aanpak is dat uiteindelijk iedereen slaagt.

Sneller, beter en efficiënter dan klassikale trainingen

Het is echt zo: Lean Learning® is sneller, beter en efficiënter dan klassikale trainingen. Het resulteert in beter opgeleide mensen, minder kosten en daardoor uiteindelijk een hogere omzet. Zowel werkgever als medewerker worden er beter van.

Yellow Belt
Yellow Belt
Yellow Belt
Aan de hand van praktijkopdrachten ga je leren een probleem op de eigen werkplek op te lossen. Daarnaast leer je hoe je mensen hier het beste bij kan betrekken.
Orange Belt
Orange Belt
Orange Belt
Je gaat een afdelingsprobleem oplossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en daarmee bespaar je meer dan 10.000 euro. Je leert een Business Case te maken in overeenstemming met de opdrachtgever. En je zult in staat zijn om een verbetersessie te faciliteren.
Green Belt
Green Belt
Green Belt
Je leert een afdelingsoverschrijdend probleem op te lossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en daarmee meer dan 25.000 euro per project te besparen. Je leert een project te leiden en tot een goed einde te brengen. Daarnaast leer je data te analyseren en te interpreteren met behulp van het statistische programma Minitab.
Black Belt
Black Belt
Black Belt
Je leert een bedrijfsbreed probleem op te lossen aan de hand van de Lean Six Sigma benadering en daarmee meer dan 50.000 euro per project te besparen. Je zult in staat zijn om mensen mee te nemen in het veranderingsproces. En daarnaast leer je feiten te verzamelen en diepgaande data-analyses te maken.

Vragen over onze trainingen?