Wat is de waarde van Lean?

Lean is een denkwijze met bijbehorende methoden en technieken voor het efficiënter maken van bedrijfsprocessen door het identificeren en elimineren van verspilling. Het is een wezenlijk onderdeel [...]

Wat is de waarde van Six Sigma?

Six Sigma is een aanpak om mede met behulp van data de oorzaken van problemen boven water te krijgen. Maar Six Sigma is veel meer dan statistiek. Wist je dat de Belt structuur en de [...]

Wat is de waarde van verandermanagement?

Houding en gedrag van management en medewerkers zijn cruciale factoren in het duurzaam verbeteren van processen. Belangrijke onderwerpen zijn het herkennen van weerstanden tegen veranderingen en [...]