Krijg ik een officieel certificaat?

Je wordt door ons gecertificeerd als je voldoet aan onze certificeringseisen. De titel White, Yellow, Orange, Green en Black Belt is geen beschermde titel, dus elke trainingsinstituut kan naar [...]

Hoe bewijs ik de financiële baten?

Als Green of Black Belt moet je voor je certificering de effectiviteit van de oplossing kunnen bewijzen. Dat kan door een: Pilot, bewijzen in praktijk of door simulatie dat de gekozen oplossing [...]