Wat moet ik doen als ik gezakt ben?

Als je zakt kun je er altijd voor kiezen om te herkansen. Dit kun je zo vaak doen als je wilt. Kosten van herkansing zijn 250 euro voor het theoretische examen, en 350 euro voor de beoordeling van een Data Science project.

Recent Posts