Wat is de waarde van Lean?

Lean is een denkwijze met bijbehorende methoden en technieken voor het efficiënter maken van bedrijfsprocessen door het identificeren en elimineren van verspilling. Het is een wezenlijk onderdeel van procesverbetering en een manier om anders naar processen te kijken.

De klantwens is leidend: er worden alleen waardetoevoegende activiteiten uitgevoerd. Dat alles leidt tot hoge snelheid, flexibiliteit, meer output, weinig defecten en lage kosten.

Recent Posts