5 niveaus data scientist (dreyfuss)

In de ontwikkeling tot Data Science Expert zijn vijf niveaus te onderscheiden:

  • Novice: iemand die geen begrip heeft van de verschillende machine learning tools, die niet goed weet wat machine learning wel en niet is; en die zich niet bewust is van het belang dat Data Science projecten bijdragen aan bedrijfsdoelen.
  • Advanced beginner: iemand die geen goed onderscheid kan maken tussen de verschillende type machine learning problemen en daarom nog niet goed weet welke machine learning tools het beste in welke situatie kunnen worden ingezet. Iemand die niet goed in kaart kan brengen hoe Data Science projecten bijdragen aan bedrijfsdoelen.
  • Competent: iemand die helder heeft wat de beschikbare machine learning tools zijn en voor welk type problemen ze ingezet worden, en begrip heeft van hoe Data Science projecten kunnen bijdragen aan bedrijfsdoelen.
  • Proficient: iemand die helder heeft wat de beschikbare machine learning tools zijn en begrip heeft van hoe deze tools werken, zodat hij/zij in staat is om kritisch te beoordelen in welke situaties de tools kunnen worden ingezet. Iemand die goed weet hoe een Data Science project bijdraagt aan de doelen van een organisatie.
  • Expert: iemand met een zeer goed begrip van hoe de beschikbare machine learning tools werken, die in staat is om goed te beoordelen op welke manieren de prestaties van machine learning tools verder kunnen worden verbeterd. Iemand die een dermate stevige basis heeft gelegd dat hij/zij in staat is om zich blijvend te kunnen doorontwikkelen. Iemand die goed weet welke Data Science projecten het beste uitgevoerd kunnen worden om optimaal bij te dragen aan de doelen van de organisatie.

Afhankelijk van je startniveau en de tijd die je investeert gedurende je opleiding, brengt de 8-daagse opleiding je tot het niveau competent / proficient, en de 12-daagse opleiding tot het niveua proficient / expert.

Recent Posts