DATA SCIENCE EXPERT

KOSTEN

4995 euro (geen BTW)

Opleiding

klassikaal
nieuwe data volgt
te Utrecht

Studieduur

7 klassikale dagen

Vooropleiding

WO denkniveau met affiniteit voor data-analyse

Wat ga je leren?

 • Het succesvol toepassen van Machine Learning algoritmen in je eigen Data Science project
 • Het creëren van waarde voor de organisatie vanuit data
 • Het doorgronden van je eigen dataset met behulp van R-Studio
Gratis test / introductie Data Science doen?

De opleiding:

 • Bestaat uit 7 klassikale lesdagen
 • Bevat 7 coachingmomenten
 • Wordt afgesloten met een Data Science examen
 • Vraagt om een investering van 4995 euro (geen BTW)
 • De opleiding richt zich op WO-denkniveau van mensen met affiniteit voor data-analyse. Ervaring met programmeren (in wat voor taal dan ook) is een pre. In de opleiding wordt gewerkt met R, een gratis beschikbaar statistisch softwarepakket. Deelnemers die geen ervaring hebben met R volgen voorafgaand aan de opleiding een online tutorial.
 • Bestemd voor talenten die willen weten hoe je vanuit data échte waarde creëert voor een organisatie

PROGRAMMA

DATA SCIENCE EXPERT

Onderdeel #1

PROJECTDOEL & STRATEGIE

In dit onderdeel leer je je project duidelijk af te bakenen, een helder verbeterdoel te formuleren dat bijdraagt aan de doelen van de organisatie en een gericht plan van aanpak te formuleren.

ONDERWERPEN

 • Introductie Data Science
 • Projectfasering
 • Het starten van een project 
 • Introductie statistiek
 • Introductie in R-Studio
Onderdeel #2

DATAVERKENNING EN-VOORBEREIDING

In dit onderdeel leer je hoe je goed zicht krijgt op de beschikbaarheid, kwaliteit en samenhang van je data, hoe je data op een inzichtelijke manier visualiseert, en hoe je je data optimaal voorbereidt voor gebruik in Machine Learning algoritmes.

ONDERWERPEN

 • Beschrijvende statistiek
 • Data visualisatie
 • Data kwaliteit
 • Feature engineering
 • Inferentiële statistiek
Onderdeel #3

MACHINE LEARNING

In dit onderdeel leer je hoe je Machine Learning algoritmes ontwikkelt. We staan stil bij de verschillende soorten Machine Learning algoritmes en hoe je deze analyseert, interpreteert en optimaliseert.

ONDERWERPEN

 • Predictie versus causaliteit
 • Overfitting en regularization
 • Verschillende typen Machine Learning technieken
 • Model performance
 • Ensemble technieken
 Onderdeel #4

OPTIMALE MODELSELECTIE EN PROCESVERBETERING

In dit onderdeel leer je hoe je het optimale Machine Learning algoritme selecteert, op welke mogelijke manieren het algoritme kan worden toegepast in de praktijk, en hoe je de verbetering als gevolg van het Machine Learning algoritme in kaart brengt.

ONDERWERPEN

 • Beoordeling kwaliteit model (performance, interpreteerbaarheid, complexiteit, haalbaarheid, toepasbaarheid en onderzekerheid)
 • Vorm van implementatie
 • Inschatting baten
 Onderdeel #5

IMPLEMENTATIE

In dit onderdeel leer je hoe je monitort of het geïmplementeerde Machine Learning algoritme daadwerkelijk leidt tot verbeterde uitkomsten, hoe je de kwaliteit van het algoritme waarborgt gedurende het gebruik en verder verbetert op basis van nieuwe procesdata.

ONDERWERPEN

 • Uitkomstmonitoring
 • Inputcontrole
 • Kwaliteitscontrole
 • Modelupdating

Jij als succesvolle Data Science expert

Als je de training succesvol hebt doorlopen, presteer je op het niveau van Data Science Expert. Je bent in staat om inzichten uit data te halen en deze succesvol te implementeren. Je creëert hiermee waarde voor je organisatie, doordat jij op een manier naar processen en data kijkt, zoals weinig anderen dat doen.

WORD EEN DATA SCIENTIST EXPERT

WAT KRIJG JE?

> Een klassikale training van 7 dagen
> 7 coachingsessies
> Praktijkopdrachten, datasets en scripts
> Toegang tot de Data Science studiegroep
> Templates 
> Een handout van de lessen
> Het Data Science Expert examen en eindbeoordeling van je Data Science project

certificaat_data_science

(¹) Prijzen Data Science Expert

De prijzen zijn inclusief 0% btw en inclusief examen en projectbeoordeling. Voor de opleiding tot Data Scientist en Data Science Expert heb je de software R-Studio nodig. R-Studio is een gratis softwarepakket, dat gebruikt wordt voor alle data-analyse en Machine Learning tools. R-Studio draait zowel op Windows als op de Mac.

Examen & scope opleiding

De deelnemer ontvangt een certificaat wanneer:

 • de machine learning projectdocumentatie voldoet aan de hieraan gestelde eisen, EN
  het theoretische examen met een voldoende afsluit.
 • Je kan het machine learning project tweemaal indienen ter certificering. Na de eerste keer ontvangt je feedback. Bij de tweede beoordeling wordt bepaald of de feedback naar tevredenheid is verwerkt. Het theoretisch examen is een open boek examen bestaande uit multiple choice vragen. Het theoretisch examen vindt twee keer per jaar plaats.

Scope van de opleiding:

 • Binnen scope: hoe ontwikkel je machine learning modellen op basis van beschikbare data? Hoe bereid je je machine learning algoritme voor op de fase van het in productie brengen?
 • Buiten scope: hoe ontsluit je data uit de datasystemen? Hoe breng je een machine learning algoritme in productie?

Schrijf je direct in voor de Data Science Expert training en je plek is gegarandeerd!

Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.